Xe cut cit đi biển lớn HT2066

Kích thước: 64x27x20 cm

Bao gồm các dụng cụ, xúc cát, hải sản giúp bé tư duy phân biệt dụng cụ và vui chơi thỏa thích