Vĩ bếp nhạc việt HT 7625

Kích thước: 43×36 cm

Bao gồm các bài hát nhac việt giúp bé vui chơi thỏa thích.